Ongevallen Analyse Nederland

Verkeersongevallenanalyse, schade- en fraudeonderzoek

Ongevallen Analyse Nederland, afgekort OAN, bestaat sinds 2002. OAN is een ingenieursbureau dat is gespecialiseerd in alle onderzoeken die in relatie staan tot verkeersongevallen, voertuigen en voertuigschades. OAN staat garant voor onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar onderzoek.

Elk OAN-onderzoek begint in principe met een beoordeling van het dossier. De te beantwoorden vragen en daartoe te verrichten acties worden in overleg met u bepaald. Tijdens het onderzoek zal er (desgewenst) regelmatig een tussenevaluatie plaatsvinden per telefoon of e-mail. Zo blijft u niet alleen op de hoogte van de voortgang van het onderzoek maar hebt u bij elk beslispunt ook zeggenschap. Na een laatste overleg wordt een heldere en duidelijke rapportage geschreven.

Het team van OAN streeft ernaar het onderzoek uit te voeren naar de laatste stand der techniek. Dit betekent dat OAN continu investeert in het bijhouden van kennis, competenties en middelen. Met het oog op de toekomst faciliteert OAN met regelmaat stages voor studenten van relevante studierichtingen als Automotive Engineering en/of Forensic Science. De onderzoekers van OAN zijn allen lid van de Europese vereniging voor ongevallenonderzoek en -analyse (EVU); binnen EVU Nederland hebben zij allen een actieve rol.

Hebt u een vraag, of bent u benieuwd naar onze diensten of de mogelijkheden in een van uw dossiers? Neemt u dan contact met ons op, we staan u graag te woord. Benieuwd naar de mogelijkheden voor een (afstudeer)stage? Bel ons en leg ons uw onderzoeksplan voor. Onze contactgegevens vindt u hieronder.

Onze diensten

OAN bestaat uit vijf gedreven onderzoekers met jarenlange ervaring. Of het nu gaat om klassieke berekeningen, schadebeoordeling of voertuigdata; de specialisaties van de onderzoekers sluiten naadloos op elkaar aan.

Verkeersongevallenonderzoek

OAN biedt ondersteuning in ongevallendossiers in zowel strafrechtelijke als civiele cases. Hiertoe beschikt OAN over de kennis, diverse tools en programmatuur. Op grond van eigen onderzoek rapporteert OAN onafhankelijk en integer.

Schadeonderzoek

De herkomst van schade kan door OAN op verschillende manieren worden beoordeeld. Naast visueel en/of lakonderzoek, is het ook mogelijk om digitale voertuigsystemen uit te lezen om tot een oordeel te komen.

Tactisch onderzoek

Het team van OAN bestaat uit onderzoekers die zowel technisch als tactisch onderzoek kunnen verrichten. Als een ongevallen- of schadeonderzoek daar aanleiding toe geeft, kan OAN ook de tactische opvolging verzorgen.

Onderzoeken is onze tweede natuur

De basis van OAN is de klassieke analyse van ongevallen. Hierbij wordt op grond van de ongevalssporen de snelheid gereconstrueerd waarmee de betrokken partijen voorafgaand aan het ongeval hebben gereden.

Daarnaast is OAN al sinds jaar en dag gespecialiseerd in het delta-v onderzoek; het onderzoek naar de inzittendenbelasting. OAN heeft een zelfontwikkelde tool die maximale duidelijkheid geeft.

Bij het ongevallenonderzoek hoort ook het onderzoek naar de omgeving. Zo worden in onze analyses, indien van toepassing, ook de infrastructuur, eventuele camerabeelden en de werking van verkeerslichten in acht genomen.

Indien nodig wordt bij voorkomende analyses gebruikgemaakt van softwarepakketten als PC-crash.

OAN beschikt over diverse apparatuur en software om voertuigen uit te lezen. Zo heeft OAN de beschikking over de dealertools van onder andere Mercedes, BMW- en VAG-groep. Hiermee kunnen de storingsgeheugens worden uitgelezen.

Daarnaast beschikt OAN ook over de Bosch CDR-tool waarmee voertuigen die zijn voorzien van een Event Data Recorder, kunnen worden uitgelezen. In de volksmond wordt de EDR ook wel blackbox genoemd. OAN is gecertificeerd voor het gebruik van de Bosch CDR-tool.

Onlangs heeft OAN ook de beschikking gekregen over de Berla IVE toolkit. Dit is een forensische tool voor het uitlezen van onder andere infotainment-systemen. Uiteraard is OAN ook voor het gebruik van het Berla IVE-systeem gecertificeerd.

Een onderdeel van de ongevallenanalyse is uiteraard ook de analyse van schadebeelden. Hierin is immers ook informatie aanwezig over de botssnelheid. Een ander veel voorkomend onderzoek is de toetsing van een schadebeeld aan de opgegeven toedracht.

OAN beschikt over een eigen onderzoeksruimte waar, indien nodig, voertuigen kunnen worden onderzocht. Als het onderzoek daartoe aanleiding geeft wordt ook onderzoek op locatie uitgevoerd. Onderzoek op locatie kan zowel betrekking hebben op bijvoorbeeld straatmeubilair als op voertuigen die reeds gedemonteerd zijn bij een demontagebedrijf.

Ook bij het schadeonderzoek komt het uitlezen van storingsgeheugens en/of EDR’s met grote regelmaat van pas. 

Ons team

Het team van OAN bestaat uit vier onderzoekers die worden ondersteund door mw. M.J. Spijker.

ing. J.J.A. Fitters

De heer Fitters is oprichter van OAN. Hij is werkzaam geweest bij het voormalig Gerechtelijk Laboratorium en Schadebureau O&O. In 2002 is hij als zelfstandige verder gegaan en heeft hij zijn ervaring in het vakgebied verder uitgebouwd. Naast verkeers-ongevallenanalyse in het algemeen, is hij onder andere gespecialiseerd in voertuigtechnisch onderzoek en voertuigdata.

ing. B. Wartenbergh

De heer Wartenbergh is jaren werkzaam geweest voor het Duitse ingenieursbureau Schimmelpfennig + Becke. Daarna heeft hij zich in 2003 aangesloten bij OAN; in 2005 werd hij mede-eigenaar. Naast verkeers-ongevallenanalyse in het algemeen, is hij onder andere gespecialiseerd in dossierbeoordeling, delta-v en PC-crash.

ing. M.L.M. Zegers

Mevrouw Zegers heeft gewerkt voor  DEKRA Automotive. Met die achtergrond is zij, naast verkeersongevallen analyse in het algemeen, gespecialiseerd geraakt in schadebeoordeling (AVP en Waarborgfonds) en in fraudezaken. Mevrouw Zegers maakt sinds 2017 deel uit van OAN.

ing. E.J.G. Wisse

De heer Wisse heeft gewerkt bij politie (VOA) en is daarna overgestapt naar het Nederlands Forensisch Instituut waar hij momenteel nog steeds parttime werkt. De heer Wisse maakt sinds 2017 deel uit van OAN waar hij  uitsluitend civielrechtelijke zaken behandelt. Naast verkeersongevallenanalyse in het algemeen, heeft hij zich gespecialiseerd in voertuigtechnisch onderzoek, voertuigdata en omgevingsonderzoek.

E.J.L. Godding

De heer Godding heeft jarenlang als rechercheur bij de politie gewerkt. In 2008 is hij overgestapt naar DEKRA Experts, waar hij zich heeft gespecialiseerd in tactisch (fraude-)onderzoek in verkeerszaken en letselschadeclaims. De heer Godding maakt sinds 2022 deel uit van OAN.